Tăng cường hợp tác nông lâm nghiệp với FAO

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa quyết nghị phê duyệt nội dung dự thảo Bản ghi nhớ Hợp tác giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc về Tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp.

Chính phủ đồng ý Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký Bản ghi nhớ nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN lần thứ 34 tổ chức tại Lào vào tháng 9/2012.

Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ ngay sau khi có hiệu lực.