Tuyên Quang xử lý vi phạm về trồng rừng ở Na Hang

ThienNhien.Net –  Trước thông tin về tình trạng rừng đặc dụng Nà Hang đang bị xâm hại trong quá trình địa phương triển khai trồng rừng, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trong báo cáo số 107/BC-UBND ngày 20/09/2012 gửi Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết tại địa bàn thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Tuyên Quang, trong tháng 6/2012 Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản rừng tự nhiên bị phá trái phép với diện tích 7.338 m2  tại khu vực liền kề với các lô đất đưa vào thiết kế trồng rừng năm 2012.  Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa xác minh được đối tượng vi phạm.

Khi tổ chức thực hiện kế hoạch trồng rừng, Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đặc dụng Na Hang đã hợp đồng với 3 hộ gia đình thuộc xã Sơn Phú để xử lý thực bì và trồng rừng theo hình thức nhận khoán. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng các hộ trên đã vi phạm, phát lấn vào rừng tái sinh và chặt hạ một số cây tái sinh rải rác trong lô thiết kế trồng rừng (theo yêu cầu thiết kế phải giữ lại những cây này).

Nguyên nhân để xảy ra các vi phạm nêu trên được giải thích là do việc kiểm tra giám sát của Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đặc dụng Na Hang chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang và Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đặc dụng Na Hang chưa đồng bộ; ý thức và nhận thức pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng của một số hộ dân sở tại còn hạn chế.

Người dân sử dụng cưa máy trong rừng đặc dụng Na Hang. (Ảnh: ThienNhien.Net)

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6888/VPCP-TH ngày 04/09/2012 yêu cầu kiểm tra và xử lý thông tin phản ánh rừng đặc dụng Na Hang bị phát tỉa cây to để trồng rừng, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm thời đình chỉ thi công trồng rừng đặc dụng năm 2012 tại thôn Nà Lạ. Tỉnh cũng đã yêu cầu tịch thu toàn bộ lâm sản thiệt hại do phá rừng trái phép và tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Na Hang sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý các đơn vị, cá nhân trực thuộc có liên quan.

Thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang có 73 hộ, với 346 khẩu, số hộ nghèo là 55 hộ chiếm 77,5%. Các hộ trong thôn chủ yếu là sản xuất đất nông nghiệp. Diện tích đất ruộng của thôn là 11,4ha, trong đó đất lúa 2 vụ 2,5ha và đất lúa 1 vụ 8,9ha.  Do thiếu đất sản xuất, một số hộ đã canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng đặc dụng. Để từng bước khắc phục tình trạng trên, kế hoạch trồng rừng năm 2012 của huyện Na Hang đã bố trí trồng rừng tại thôn Nà Lạ là 17,70ha, diện tích thiết kế đưa vào trồng rừng là đất trống Ia, Ib, Ic (chủ yếu là đất trống sau canh tác nương rẫy).

Bản báo cáo của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ cho biết, về lâu dài, UBND tỉnh Tuyên Quang giao UBND huyện Na Hang tổ chức rà soát, cân đối quỹ đất hiện có để bổ sung thêm đất canh tác cho các hộ gia đình thiếu đất sản xuất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp để rừng thực sự có chủ (theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/03/2010); đẩy mạnh tuyên ruyền giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng để nhân dân tự giác, chủ động chấp hành đúng quy định.