Thanh tra công tác BVMT khu vực Tây Bắc

ThienNhien.Net – Từ ngày 17/09-22/09/2012, Đoàn thanh tra liên ngành về bảo vệ môi trường (BVMT) theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc tại các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Khai thác than ở mỏ Na Dương (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Đoàn thanh tra đã làm việc với 08 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên và Lạng Sơn, bao gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Nhà máy xi măng Chiềng Sinh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên, Nhà máy Cốc hóa Thái Nguyên, Công ty cổ phần tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên và Mỏ than Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện nước thải y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La không được xử lý, thải trực tiếp ra môi trường với lưu lượng 150 m3/ngày. Đoàn thanh tra đã yêu cầu Bệnh viện phải cải tạo ngay bể chứa nước thải tập trung của hệ thống xử lý nước thải cũ của Bệnh viện (nay đã bị xuống cấp, hư hỏng), đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải y tế của Bệnh viện và tiến hành xử lý khử trùng trước khi thải ra môi trường trong thời gian chờ hệ thống xử lý nước thải mới đi vào hoạt động.

Đặc biệt, tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La, Đoàn thanh tra nhận thấy việc đầu tư, sử dụng hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách nhà nước, cụ thể: thời gian sử dụng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện mới được gần 02 năm, lò đốt chất thải rắn y tế mới được gần 03 năm thì bị xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được.

Đoàn thanh tra đã đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, làm rõ trách nhiệm trong việc hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện hoạt động không hiệu quả, hệ thống xử lý chất thải chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn và nhanh chóng xuống cấp không sử dụng được.