Tích hợp vấn đề BĐKH vào rà soát quy hoạch thủy lợi

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ “Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng trung du và miền núi phía Bắc năm 2012”  – theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Nội dung các công việc cần thực hiện bao gồm: đánh giá thu thập, phân tích, biên tập số liệu phục vụ tích hợp biến đổi khí hậu và rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; đánh giá sự thay đổi của các yếu tố do biến đổi khí hậu để tích hợp vào rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng nghiên cứu; tích hợp biến đổi khí hậu vào rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng Trung du và Miền núi phía Bắc (tính toán thủy văn, khí tượng, nhu cầu nước).

Dự án bắt đầu được triển khai vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 12/2012 với tổng mức kinh phí 1 tỷ đồng.