Gần 3 tỷ đồng phát triển rừng phòng hộ tại Quảng Trị

ThienNhien.Net – UBDN tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt thiết kế, dự toán công trình “Trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ kế hoạch năm 2012, Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông kế hoạch năm 2012” với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của dự án là trồng mới 10oha, chăm sóc hơn 227 ha, và bảo vệ hơn 3.400 ha rừng phòng hộ. Dự án do Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông làm chủ đầu tư , địa điểm thực hiện tại các tiểu khu thuộc huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông.