Ghi nhận loài ếch mới ở Ấn Độ

ThienNhien.Net – Ếch Kakachi Shrub (Raorchestes kakachi) là loài lưỡng cư thứ 183 được ghi nhận tại khu vực Western Ghats, Ấn Độ. Raorchestes kakachi được xác định là loài đặc hữu vùng. Kakachi Shru đực dài 2,5 cm, trong khi con cái có thể dài tới 3,5 cm.

Điểm đặc biệt của các loài ếch thuộc họ Raorchestes là giai đoạn nòng nọc diễn ra trước khi trứng nở nên quá trình sinh sản của chúng không phụ thuộc vào nước.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 10 loài ếch mới ở Ấn Độ được mô tả. Tuy nhiên, các loài lưỡng cư đang phải đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống và nhiều nguy cơ khác khiến các nhà khoa học lo ngại rằng có thể hệ sinh thái đang mất đi những loài con người chưa kịp biết đến.

Ếch Raorchestes kakachi đực
Ếch Raorchestes kakachi cái