Huế tiếp nhận dự án phát triển rừng ngập mặn hơn 700 triệu đồng

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Tăng cường rừng ngập mặn góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức WWF tại Việt Nam tài trợ với tổng mức đầu tư hơn 700 triệu đồng.

Địa điểm thực hiện dự án diễn ra tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với mục tiêu góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua hoạt động trồng cây ngập mặn và chuyển giao kỹ năng quản lý rừng bền vững cho người dân địa phương.

Một số hạng mục chính của dự án bao gồm việc triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn cho nông dân về sản xuất giống cây, trồng, chăm sóc và quản lý rừng ngập mặn; xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về trồng, chăm sóc, quản lý rừng ngập mặn; tổ chức trồng 23.000 cây ngập mặn; xây dựng 1 vườm ươm cây giống và thiết lập công cụ theo dõi, quản lý theo dõi bằng internet…

Dự án được thực hiện từ nay đến tháng 7/2014.