Sẽ tập huấn cho người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

ThienNhien.Net – Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng phải được cấp giấy chứng nhận hoặc thẻ theo quy định là một trong những nội dung mới của quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Ảnh minh họa: Dương Tiến Chính

Dự thảo quy định “Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được tập huấn, hướng dẫn theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đối với người sử dụng thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng phải được cấp giấy chứng nhận hoặc thẻ theo quy định”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mặc dù 60% dân số Việt Nam sống bằng nghề nông nhưng từ trước đến nay chưa có văn bản qui phạm pháp luật nào quy định người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận.

Thêm nữa, hiện nay, nông dân đang quá lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc sử dụng quá nhiều và không đúng thời hạn, liều lượng quy định gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. Dự thảo Luật này ra đời nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức, người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải được tập huấn và cấp giấy chứng nhận.