Quản Nam tăng cường quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng

ThienNhien.Net – Để kịp thời ngăn chặn nguy cơ trở thành các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng và lâm, khoáng sản trái phép, lập lại trật tự kỷ cương và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, UBND tỉnh ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Người lao động

Theo đó, UBND tỉnh nghiêm cấm các hành vi đưa người, phương tiện, dụng cụ vào rừng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Nghiêm cấm việc sử dụng ghe thuyền, các phương tiện vận tải khác hoạt động trong các lòng hồ thủy điện, thủy lợi khi chưa đăng ký, đăng kiểm với cơ quan có thẩm quyền.

Các dự án, công trình được phép hoạt động trong rừng khi đưa người, phương tiện, dụng cụ vào rừng phải đăng ký với UBND huyện, thành phố và cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp trong rừng.

Khi được cấp phép hoạt động ở trong rừng, các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nếu tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện, dụng cụ thực hiện hành vi vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm minh và trục xuất ra khỏi khu vực rừng; đồng thời tịch thu hoặc tiêu hủy các phương tiện, dụng cụ vi phạm theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức các lực lượng trên địa bàn để triển khai các hoạt động nhằm thiết lập trật tự, ổn định tình hình trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nhất là tại các lưu vực hồ thủy điện, thủy lợi. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện, thành phố cấp phép và quản lý chặt chẽ phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng để thi công các công trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo Công an huyện, thành phố quản lý chặt chẽ người từ địa phương khác đến; thực hiện và kiểm tra đăng ký tạm trú, tạm vắng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trục xuất các đối tượng xâm nhập vào rừng trái phép. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức đúng và ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tất cả phương tiện lưu thông trong các lòng hồ thủy lợi, thủy điện; chỉ cho phép hoạt động đối với các phương tiện có đăng ký, đăng kiểm, trang bị đảm bảo an toàn cho người và phương tiện theo đúng quy định. Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện không có giấy phép lưu hành tham gia hoạt động trong lòng hồ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực rừng trọng điểm về phá rừng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời; đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị, cá nhân đưa phương tiện, dụng cụ vào rừng thi công các công trình, dự án.