Tăng cường kiểm tra hồ, đập thủy điện nhỏ

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương vừa chỉ đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tập trung tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hồ, đập thủy điện nhỏ.

Hồ chứa thủy điện Hương Sơn, Hà Tĩnh (Ảnh: ThienNhien.Net)

Hiện cả nước có 1.097 dự án thủy điện đã được phê duyệt với tổng công suất phát điện trên 24.000 MW, trong đó, đã đưa vào vận hành 51 dự án có công suất từ 30MW – 2.400MW và 151 dự án có công suất dưới 30MW, chiếm 1/3 tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy nhiều hồ, đập chứa thủy điện nhỏ đang tiềm ẩn những rủi ro cho vùng hạ du do thiếu phương án phòng chống lũ lụt hoặc không báo cáo quy trình vận hành hồ chứa.

Cụ thể, trong số 51 dự án có công suất hơn 30MW, chỉ có 45/51 dự án đăng ký an toàn đập, 29/51 dự án báo cáo hiện trạng an toàn đập, 43/51 dự án thực hiện quan trắc đập, 33/51 dự án có phương án bảo vệ đập, 42/51 dự án có phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, 8/51 dự án có phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du đập, 42/51 dự án có quy chế phối hợp với địa phương.

Với các dự án công suất nhỏ, tỷ lệ vi phạm còn lớn hơn. Trong số 151 dự án dưới 30MW, chỉ có 63/151 dự án có quy trình vận hành hồ chứa, 32/151 dự án có đăng ký an toàn đập, 19/151 dự án có báo cáo hiện trạng an toàn đập, 18/151 dự án có quan trắc đập, 16/151 dự án có phương án bảo vệ đập, 18/151 dự án có phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, 20/151 dự án có phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du đập. Đặc biệt, trong tổng số 66 dự án đã đến kỳ phải kiểm định an toàn đập, hiện chỉ có 15/66 đập đã kiểm định, 5/66 đập đang kiểm định còn 46/66 đập chưa kiểm định.

Về nguyên nhân của tình trạng vi phạm, bên cạnh sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của các chủ hồ, đập còn có sự thiếu kiến thức chuyên môn của các cơ quan chức năng dẫn đến tình trạng quản lý giám sát thiếu chặt chẽ khiến cho tình trạng vi phạm an toàn đập và hồ chứa thường xuyên diễn ra, gây sự cố mất an toàn trong mưa bão.

Vì vậy, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có nhiệm vụ tổ chức tập huấn cho cán bộ của các Sở Công Thương về công tác quản lý an toàn đập thủy điện, kỹ năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của chủ đập về an toàn đập.

EVN phải chỉ đạo các chủ hồ thủy điện xây dựng quy chế phối hợp vận hành hồ, xả lũ theo quy trình được duyệt, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Đánh giá tình trạng an toàn hồ, đập để xếp thứ tự ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình, đảm bảo phòng, chống lũ an toàn trong mùa mưa bão năm 2012…