Phú Yên bố trí đất để các dự án thủy điện trồng rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng tỉnh và UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa bố trí đất để các dự án thủy điện trồng rừng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện nêu trên cần bố trí đầy đủ quỹ đất để chủ đầu tư các dự án thủy điện đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các dự án thủy điện theo quy định; có biện pháp bắt buộc chủ đầu tư các dự án thủy điện trồng bù diện tích rừng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các dự án thủy điện có yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có quỹ đất, UBND các địa phương liên quan yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện đóng góp bằng tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để điều tiết trồng rừng bù theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, Sở Công thương chủ trì, phối hợp các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các sở ngành liên quan thực hiện kiểm tra, xem xét kỹ năng lực của các doanh nghiệp trước khi giao làm chủ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ; đề xuất thu hồi các dự án thủy điện mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường.