Hỗ trợ đổi mới chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Nhà nước hỗ trợ người dân đổi mới chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ảnh Chinhphu.vn

ThienNhien.Net –  Hộ gia đình, cá nhân có sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nông hộ và thực hiện đổi mới theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học được hỗ trợ lãi suất tiền vay cũng như mua mới con giống, xây chuồng trại…

Đó là thông tin được nêu trong dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đổi mới chăn nuôi nông hộ an toàn và bền vững giai đoạn 2013 – 2020.

Dự thảo này đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo đó, dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% lãi suất tiền vay vốn để hộ gia đình, cá nhân mua con giống, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Thời gian hỗ trợ là 5 năm, kể từ khi ký hợp đồng tín dụng vay khoản vay đầu tiên.

Đối với việc hỗ trợ mua mới con giống, dự thảo đề xuất hỗ trợ 1 lần mua mới lợn nái giống tối đa 800.000 đồng/con, mỗi hộ không quá 4 con; hoặc hỗ trợ 1 lần mua mới bò cái giống tối đa 2.000.000 đồng/con, mỗi hộ không quá 2 con.

Đối với các vùng miền núi chưa có thụ tinh nhân tạo dự thảo đề xuất hỗ trợ một lần mua bò đực giống tối đa mỗi hộ 8.000.000 đồng/con. Còn các hộ mua trâu đực giống được hỗ trợ 10.000.000 đồng/con. Ngoài ra dự thảo còn đề xuất mức hỗ trợ 4.000.000 đồng/con cho hộ mua lợn đực giống dùng làm thụ tinh nhân tạo, tối đa mỗi hộ không quá 2 con.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được hỗ trợ một trong ba nội dung nêu trên.

Đồng thời, để phát triển trồng cỏ, dự thảo đề xuất mức tối đa 200.000 đồng/360 m2/năm để trồng mới đồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Trong đó, mỗi hộ được hỗ trợ không quá 2 ha/năm, thời gian hỗ trợ trong 5 năm.

Để cải tạo và xây dựng chuồng trại nuôi trâu, bò cho các hộ gia đình, cá nhân có nuôi trâu bò còn thả rông tại các huyện miền núi thuộc vùng Tây bắc, Đông bắc, Bắc trung bộ và Tây Nguyên, dự thảo đề xuất hỗ trợ cải tạo, xây dựng chuồng trại một lần với mức tối đa 1.000.000 đồng/hộ.

Hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi nông hộ được hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi với mức 3.000.000 đồng/công trình khí sinh học có thể tích trên 10m3  trở lên.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân còn được hỗ trợ đào tạo, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh theo các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình đào tạo nghề hàng năm của Chính phủ.