Khóa học Thạc sỹ Quản lý Môi trường của AIT tại Hà Nội

Khóa học Thạc sỹ Quản lý Môi trường của AIT tại Hà Nội rất phù hợp với những người đang đi làm và không có điều kiện ra nước ngoài học. Các buổi học diễn ra vào cuối tuần, trong hơn 1 năm với các giảng viên Thái Lan. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.

Thông tin chi tiết xem tại đây.