Khẩn trương thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa ký văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành đẩy nhanh việc triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Theo đó, UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 về phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Đối với những tỉnh, thành đã thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bố trí đầy đủ nhân sự, tạo điều kiện về phương tiện và kinh phí để triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng kế hoạch triển khai Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng; tổ chức tuyên truyền, mở lớp đào tạo, tập huấn về chi trả dịch vụ môi trường rừng; xác định cụ thể đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; thống kê, xác định loại dịch vụ, sản lượng (điện, nước), doanh thu (du lịch) của đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng; xây dựng và thực hiện các đề án giao đất, giao rừng và khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh…