Công bố thủ tục vay vốn xây dựng chòi tránh lũ

ThienNhien.Net – 700 hộ nghèo tại 14 xã bị ảnh hưởng nặng bởi lũ, lụt thuộc 7 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên sẽ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng chòi phòng, tránh lũ, lụt.

Ảnh minh họa: Baoxaydung.com.vn

Triển khai Quyết định số 716/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, ngân hàng đã lên kế hoạch huy động nguồn vốn để cho các đối tượng trên vay vốn thực hiện xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt với mức tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ.

Các hộ trên sẽ được vay với mức lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 10 năm, thời gian trả nợ là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị – xã hội. Cơ chế ủy thác cho vay tương tự như cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giải ngân trực tiếp đến người vay

Ngân hàng cho biết, đối với trường hợp người vay thuộc đối tượng vay vốn của chương trình này đã là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn hiện đang vay vốn các chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nếu có nhu cầu, vẫn được tiếp tục vay vốn từ chương trình.

Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ tiết kiệm và vay vốn thì phải gia nhập Tổ và được Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức kết nạp, để người vay đủ điều kiện làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Các hộ muốn vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng tổ chức chính trị – xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng vay vốn đã được UBND cấp huyện phê duyệt, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn kèm Giấy đề nghị vay vốn gửi UBND cấp xã xác nhận.

Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội danh sách đề nghị vay vốn kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay để làm thủ tục vay vốn.

Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định sẽ xem xét, phê duyệt cho vay, đảm bảo giải ngân trực tiếp cho người vay đúng danh sách đã duyệt.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, ngân hàng nơi cho vay có thể lựa chọn phương thức giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt cho người vay hoặc chuyển khoản để mua vật tư, nguyên vật liệu nếu người vay yêu cầu, để hộ dân tự xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt.