Phát triển hành lang kinh tế khu vực Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng

ThienNhien.Net – Đây là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại cuộc họp mặt các bộ trưởng và quan chức cấp cao của chính phủ 6 nước trong Hội nghị Diễn đàn Hành lang Kinh tế Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng (GMS) lần thứ 4 (ECF-4) diễn ra tại Myanmar hôm 28/6 vừa qua.

Cuộc họp tập trung bàn về các giải pháp mở rộng hành lang kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của cư dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa, góp phần vào sự tăng trưởng của từng quốc gia và cho cả Tiểu vùng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Diễn đàn Hành lang Kinh tế (ECF) đã tiến hành nghiên cứu những khó khăn, thách thức trong vấn đề phát triển hành lang kinh tế GMS, điển hình là tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng, kho vận phục vụ việc gửi hàng, lưu kho… và sự phiền hà về thủ tục thông hành qua biên giới. Những khó khăn này có thể được giải quyết bằng nhiều cách như đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng kết hợp hỗ trợ về mặt tổ chức và các loại hình dịch vụ…

Bên cạnh đó, ECF còn lưu ý rằng muốn quản lý hiệu quả một chương trình đa lĩnh vực rất cần đến những cải tiến về cơ cấu tổ chức. Cụ thể, các biện pháp mở rộng hành lang kinh tế GMS cần phải được thực hiện song song với các mục tiêu quốc gia, tăng trưởng thương mại và phù hợp với lợi ích chung của Tiểu vùng.

Trong thời gian tới, GMS thống nhất sẽ tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên chính, bao gồm phát triển đô thị, liên thông cảng biển, đẩy mạnh thương mại và lưu thông, đồng thời không ngừng thúc đẩy tính cạnh tranh trong khu vực.

Hiện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang đầu tư cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp GMS xác lập được khung đầu tư cấp Tiểu vùng cho các dự án tiếp theo.