Cần điều chỉnh tỉ lệ che phủ rừng tỉnh Lai Châu trong quy hoạch 2011-2020

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Ngày 28/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản về việc thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020. Mặc dù cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất, Bộ lưu ý cần điều chỉnh một số điểm cho hợp lý và nâng cao tính khả thi của bản quy hoạch.

Bộ NN&PTNT khuyến cáo tỉnh cân nhắc điều chỉnh tỷ lệ che phủ của rừng cho phù hợp hơn. Theo bản quy hoạch, tỉ lệ che phủ rừng của Lai Châu sẽ đạt 52,8% vào năm 2020, nghĩa là tăng 68.226 ha so với diện rừng tích rừng hiện có năm 2011 (390.981 ha), thông qua trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh.

Lý giải điều này, công văn của Bộ NN&PTNT cho rằng khả năng tăng thêm diện tích rừng như vậy từ 82.440 ha đất trống trạng thái IB (đất cây bụi) là rất khó. Bộ cũng góp ý rằng chỉ tiêu cây trồng phân tán (trên 1,85 triệu cây) của tỉnh còn thấp, cần điều chỉnh tăng.

Về khai thác gỗ và lâm sản, tỉnh Lai Châu cần chủ động kế hoạch cân đối cung – cầu nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 68 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản nhỏ lẻ và trong quy hoạch sẽ xây dựng 1 nhà máy chế biến gỗ, 1 nhà máy chế biến bột giấy, 7 nhà máy chế biến mủ cao su.

Dự toán tổng vốn đầu tư lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020 của Lai Châu là 2.651,1 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách chiếm 37,6%, vốn vay tín dụng chiếm 40,7%, vốn thu từ dịch vụ môi trường rừng chiếm 21,7%. Ý kiến của Bộ NN&PTNT cho rằng tỉnh cần rà soát, tính toán lại phương án thu kinh phí từ dịch vụ chi trả môi trường rừng (PFES) cho sát hơn với thực tế.