Ngày hội Doanh nghiệp Xã hội Á – Âu lần đầu tiên ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 20/06/2012, Hội đồng Anh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ Á-Âu (ACEF), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) và Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng (SPARK) đã cùng phối hợp tổ chức “Ngày hội Doanh nghiệp Xã hội Á – Âu”.

Trong chương trình đã diễn ra buổi tọa đàm “Toàn cảnh về các sáng kiến kinh doanh xã hội”“Hướng phát triển cho Doanh nghiệp xã hội”, công bố báo cáo nghiên cứu: “Doanh nghiệp xã hội Việt Nam: Khái niệm, Bối cảnh và Chính sách”. Bên cạnh đó là chương trình giới thiệu về 30 mô hình Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và các nước Châu Á và Châu Âu khác.

Doanh nghiệp xã hội là một khái niệm tương đối mới ở Việt Nam mặc dù tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đã có khoảng 200 tổ chức được cho là đang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội. Một số người cho rằng doanh nghiệp xã hội là loại hình tổ chức từ thiện, song cách hiểu này chưa đúng. Thực ra các doanh nghiệp này hoạt động theo một mô hình kinh doanh bền vững hướng tới giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể nhằm đạt được cả mục tiêu xã hội, môi trường và mục tiêu kinh tế.

“Ngày hội Doanh nghiệp Xã hội Á-Âu” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hướng tới củng cố hợp tác và cổ vũ cho sự phát triển của doanh nghiệp xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.