Mê Kông: Bối cảnh, tác động và các chính sách thích ứng

ThienNhien.Net – Hội thảo tập huấn “Chiến lược phát triển trên hệ thống sông Mê Kông: Bối cảnh, tác động và các chính sách thích ứng” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức đã khai mạc sáng nay tại Tp. Cần Thơ.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận về các chiến lược phát triển trên hệ thống sông Mê Kông, tác động của phát triển đối với ĐBSCL và các chính sách thích ứng cần thiết của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan tâm và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức xã hội trong tiến trình xây dựng các chiến lược phát triển và chính sách ứng phó của ĐBSCL.

Tham gia chương trình có trên 50 đại biểu đến từ các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường Đại học (An Giang, Cần Thơ), các tổ chức bảo tồn, vườn quốc gia và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật một số tỉnh ĐBSCL.

Sau khóa tập huấn, PanNature sẽ tiếp tục phối hợp với các học viên và tổ chức tham gia triển khai các hoạt động nghiên cứu, thông tin, tăng cường năng lực và chính sách liên quan đến vấn đề giám sát phát triển ở khu vực Mê Kông.