WB công bố Chiến lược đối tác quốc gia 2012 – 1016

ThienNhien.Net – Chiều 31/05/2012, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) của WB và Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016.

Chiến lược mới này được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm từ Chiến lược giai đoạn trước (2007 – 2011), giải quyết những vấn đề còn tồn tại cũng như hỗ trợ những cải cách và các khoản đầu tư then chốt cho quá trình chuyển đổi thành công của Việt Nam thành một quốc gia có thu nhập trung bình.

Cũng trong giai đoạn CPS mới, phân bổ dự kiến từ nguồn vốn ưu đãi của WB, Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), để hỗ trợ Việt Nam là khoảng 2,8 tỷ SDR, tương đương 4,2 tỷ USD Mỹ. Đây sẽ là lượng vốn IDA được phân bổ lớn nhất cho Việt Nam từ trước đến nay, phản ánh hiệu quả hoạt động của Việt Nam cũng như việc tăng tổng thể nguồn IDA. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ có thể tiếp cận nguồn IBRD (Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển), dự kiến vào khoảng 770 triệu USD đến giữa năm 2014.

Theo WB, CPS phù hợp với Chiến lược Phát triển Kinh tế- Xã hội của Việt Nam (SEDS) giai đoạn 2011-2020, và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP) giai đoạn 2011-2015, tập trung vào cải cách cấu trúc, bền vững môi trường, bình đẳng xã hội và những vấn đề mới nổi lên trong việc bình ổn kinh tế vĩ mô. CPS sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư, chương trình và tư vấn trong một khuôn khổ chiến lược gồm ba trụ cột là tăng cường năng lực cạnh tranh, tính bền vững và khả năng tiếp cận với cơ hội và ba chủ đề xuyên suốt gồm quản trị, bình đẳng giới và khả năng chịu đựng.

Ngoài ra, CPS cũng đặc biệt chú trọng vào kết quả. Chiến lược này nhằm mục đích đạt được những kết quả kịp thời từ tài trợ của Ngân hàng Thế giới thông qua việc sử dụng công cụ tài chính đơn giản dựa trên kết quả và tăng tốc quá trình thực hiện dự án.