Bổ nhiệm Ủy viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Tại Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 14/05/2012, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Ủy viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước thay ông Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.