Phương pháp mới xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng

ThienNhien.Net – Ngày 08/05, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Thiết kế 30% giải hấp nhiệt trong mố” liên quan đến dự án áp dụng phương pháp kỹ thuật khử hấp thu nhiệt (IPTD) để xử lý chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Rà phá bom, mìn tại sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

IPTD là một công nghệ tiên tiến được áp dụng ở Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á để làm sạch các bãi chất thải nguy hại và đảm bảo môi trường sạch cho hàng triệu người và cho các thế hệ sau. Phương pháp này đã được chứng minh có tác dụng làm giảm mức độ tồn lưu dioxin đến mức bằng hoặc thấp hơn mức mà mục tiêu của dự án này đặt ra.

Quy trình xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng sẽ bao gồm đào đất và bùn bị nhiễm bẩn trên tổng diện tích hơn 191.400 m2 với khoảng 72.900 m3 đất. Sau đó đất sẽ được chuyển đến trong một kết cấu chứa được xây dựng tại công trường và xử lý bằng công nghệ khử hấp nhiệt trong mố (IPTD) để làm sạch. Vị trí mố IPTD được xây dựng ở khu đất sạch có chiều rộng khoảng 70m, cao từ 6-8m và dài từ 90-105m tùy thuộc vào khối lượng đào thực tế.

Được biết, toàn bộ chi phí của dự án bao gồm các hạng mục, thi công, đào xúc, khôi phục môi trường sau dự án kết thúc ước tính khoảng 43 triệu USD.

Từ tháng 06-09/2011, trên cơ sở Thỏa thuận thực hiện dự án giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Bộ Quốc phòng đã tiến hành rà phá bom mìn tại công trường sân bay Đà Nẵng.

Cuối mùa hè 2012, các bên tham gia sẽ thi công kết cấu mố IPTD, làm đường vào công trường, thực hiện quan trắc, giám sát môi trường và chính thức khởi động dự án.

Từ tháng 09-12/2012, bên cạnh duy trì công trường trong suốt mùa mưa, nhà thầu thực hiện IPTD huy động và nhập thiết bị cho hoạt động vào năm 2013. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2015.