Cần sớm có đánh giá việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2005

ThienNhien.Net – Đó là một trong những vấn đề được các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Luật Môi trường sửa đổi kiến nghị tại cuộc họp đầu tiên do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến chủ trì chiều 02/05/2012.

​Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, việc đánh giá hiệu quả triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2005 trong 7 năm qua phải được tiến hành khẩn trương, cụ thể, làm rõ những thành công, đặc biệt làm rõ những bất cập của Luật là do bản thân các điều khoản của Luật, hay do điều kiện thực thi, do người thực hiện; từ đó mới xác định được khung sửa đổi. Để làm được điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm tổ chức lấy ý kiến đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương.

Các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập còn cho rằng, thời gian hoàn thành dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi trình Quốc hội vào năm 2014 không phải là dài, nên việc xác định quan điểm sửa đổi luật, xây dựng kế hoạch thực hiện (bao gồm cả việc xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành) cần phải hết sức khoa học, cụ thể.