Tăng cường mạnh mẽ hợp tác quốc tế liên quan đến Mê Kông

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Ngày 27/4/2012, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể năm 2012. Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam Nguyễn Minh Quang chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai, lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương trên lưu vực sông Mê Kông.

Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam (Ủy ban) cho biết: Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban luôn theo sát và kịp thời với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và yêu cầu hoạt động của Ủy ban trong bối cảnh hợp tác Mê Kông đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban luôn chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả các hoạt động điều phối và lồng ghét kết quả của hợp tác Mê Kông trong lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

Trong giai đoạn 2011 – 2012, Ủy ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tăng cường hợp tác Mê Kông, đặc biệt đã có những đóng góp to lớn cho các thành quả của Ủy hội thông qua việc hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Ủy hội khóa 2010 – 2011 và Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội khóa 2011 – 2012; tham gia tích cực và có hiệu quả trong thực hiện các chương trình hợp tác của Ủy hội, xây dựng tình đoàn kết trong Ủy hội và luôn đóng vai trò là tác nhân tích cực thúc đẩy Ủy hội phát triển.

Ủy ban đã hoàn thành nhiều báo cáo chuyên đề trình Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu các tác động của hệ thống các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông. Hoàn thành công tác lập đề cương và tích cực tuyển chọn tư vấn quốc tế cho nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện dòng chính sông Mê Kông. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các nghiên cứu chiến lược, đặc biệt về dự báo giám sát tác động do các hoạt động phát triển của thượng lưu xuống vùng ĐBSCL và trong giám sát tài nguyên nước xuyên biên giới. Tích cực duy trì các mối quan hệ song phương và đa phương với các quốc gia ven sông; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ, các sáng kiến tổ chức quốc tế và vùng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ…đặc biệt trong vấn đề “nóng” như thủy điện dòng chính và biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, Ủy ban sẽ tập trung mọi nỗ lực hoàn thành vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Kông quốc tế khóa 2011 – 2012; chuẩn bị và tham dự Diễn đàn Mê Kông Rio (tháng 5/2012) và Phiên họp Hội đồng Ủy ban hội sông Mê Kông quốc tế lần thứ 19 dự kiến tổ chức cuối năm 2012 tại Lào. Tích cực thúc đẩy thực hiện các cam kết trong tuyên bố Hủa Hỉn và Kế hoạch Chiến lược Ủy hội giai đoạn 2011 – 2015; thực hiện tốt các chương trình hợp tác của Ủy hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các thủ tục, quy chế sử dụng nước đã được ký kết và hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban cho biết: Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên trong thời gian tới Ủy ban cần hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa. Theo đó, cần tăng cường hợp tác với các quốc gia thượng lưu, đặc biệt trong triển khai nghiên cứu của Ủy hội về các tác động của các dự án thủy điện dòng chính Mê Kông; tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược và đối tác đối thoại; trao đổi thông tin, số liệu và kết quả của các chương trình hợp tác của Ủy hội với các chiến lược, kế hoạch quốc gia; hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương thành viên lồng ghép các kết quả của Ủy hội trong các hoạt động liên quan đến hợp tác Mê Kông…