Phân bổ lại vốn Dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân bổ lại vốn của khoản tín dụng số 3475-VN trong khuôn khổ Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu lộc – Thị Nghè) vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục sửa đổi Hiệp định với WB theo quy định hiện hành, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, giám sát các hoạt động còn lại của các hiệp định vay, bảo đảm hiệu quả và đạt mục tiêu của Dự án.

Được biết, Dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu cải thiện bền vững y tế công cộng và vì sức khoẻ của nguời dân thành phố, thông qua việc giảm ô nhiễm trong nước thải và các sự cố lũ lụt.

Dự án gồm hai hạng mục chính: 1- Xây dựng các hệ thống cống bao nước thải trên kênh Nhiêu lộc – Thị Nghè để chuyển các luồng chảy của nước thải trong mùa khô tới các trạm bơm, kiểm soát; thêm vào đó, các hố ga xả tràn thu gom nước thải sẽ chuyển các luồng chảy nước thải vào các hệ thống cống bao trong mùa khô; 2- Các công trình thoát nước thay thế, mở rộng các cống rãnh kết hợp nhằm làm giảm lưu lượng nước mưa và nước thải, bao gồm các công việc nạo vét bùn cho việc vận chuyển chất thải nạo vét và các chất thải, kiểm tra nạo vét của hệ thống cống rãnh cấp hai và xây dựng các hệ thống cống rãnh cấp ba.