Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường quản lý các dự án thủy điện, Bộ Công Thương đang xây dựng Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Dự kiến, dự thảo thông tư sẽ hoàn thành trong tháng 4 này để lấy ý kiến của các bộ ngành, địa phương theo quy định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét ban hành.

Theo Bộ Công Thương, dự thảo Thông tư đảm bảo việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện phải đạt hiệu quả tổng hợp, an toàn, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội; quy định cụ thể, rõ ràng và toàn diện các vấn đề liên quan từ giai đoạn quy hoạch đến vận hành khai thác các dự án thủy điện, theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm của các đối tượng áp dụng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về nội dung Quy hoạch thủy điện, dự thảo Thông tư sẽ bố trí một chương nghiên cứu điều chỉnh hợp lý phạm vi công suất lắp máy của quy hoạch thủy điện nhỏ, đảm bảo đồng bộ với quy định phân cấp quản lý giấy phép hoạt động điện lực; quy định cụ thể về nội dung sản phẩm quy hoạch, trình tự, thủ tục thẩm định phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, trong dự thảo sẽ có nghiên cứu về quy định việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án thủy điện theo hình thức đấu thầu, đồng thời có cơ chế quản lý việc thực hiện dự án nhằm đảm bảo đầu tư xây dựng các dự án thủy điện đạt hiệu quả, chất lượng và tiến độ.

Mặt khác, dự thảo bao gồm tăng cường các quy định về đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội cũng như hoàn chỉnh các nội dung quy định về vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn đối với công trình và hạ du.