Quảng Ngãi: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quãng Ngãi vừa có văn bản giao Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tỉnh, các đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tăng cường tổ chức tuần tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Trà Bồng.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

UBND tỉnh giao UBND các huyện Bình Sơn, Trà Bồng thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chnh phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ và Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường và quản lý rừng và đất lâm nghiệp; đặc biệt là tại các xã Trà Giang, Trà Phú, huyện Trà Bồng và xã Bình An huyện Bình Sơn; phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn những hành vi xâm phạm, hủy hoại rừng.