Triển khai xây dựng đề án Vườn thuốc quốc gia

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý về nguyên tắc việc tổ chức nghiên cứu, triển khai xây dựng Đề án Vườn thuốc quốc gia tại khu vực Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh sớm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các viện nghiên cứu, trường đại học có liên quan tổ chức hội thảo giới thiệu Đề án trước khi hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Qua nghiên cứu thực địa, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Dược nhận thấy khu vực rừng Yên Tử có nhiều loài cây thuốc quý và nơi đây cũng hội tụ đầy đủ các điều kiện để có thể xây dựng một Vườn cây thuốc cấp quốc gia với mục tiêu bảo tồn nguồn gen các cây thuốc quý hiếm, góp phần phát triển ngành dược và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Ngoài chức năng chính là lưu giữ an toàn cây thuốc ở vùng Đông Bắc Việt Nam (gồm 1.500-2.000 loài hoang dã), 1.000 bộ gen cây thuốc trồng, bảo tàng vườn cây thuốc thầy lang của 18 dân tộc vùng Đông Bắc, và các nguồn gen cây thuốc đặc biệt của quốc gia, Vườn cũng sẽ là nơi thực hiện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chuẩn hóa cây thuốc/dược liệu, nguồn gen, trồng trọt, thu hái, chế biến kết hợp chức năng giáo dục đào tạo; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…