Mức phí cấp quyền khai thác khoáng sản tạm thời tại Kon Tum

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định 190/QĐ-UBND ngày 7/3/2012 về việc ban hành quy định tạm thời mức tạm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức tạm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo công thức T= G x (K1 xQ) x K2 x K3 (đồng), trong đó:

T – Tiền trợ cấp quyền khai thác khoáng sản

G – Giá khoáng sản thương phẩm

Q – Trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác tại thời điểm 01/07/2011, trường hợp thu tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng hàng năm thì Q là trữ lượng khoáng sản đã khai thác trong năm.

K1 – Hệ số phương pháp khai thác không được thấp hơn 0,9 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên và 0,6 trong trường hợp áp dụng phương pháp khai thác hầm lò.

K2 – Tỷ lệ phần trăm trữ lượng (từ 5% đến 10%) tùy theo loại, nhóm khoáng sản.

K3 – Hệ số khó khăn về cơ sở hạ tầng nơi có mỏ khoáng sản được khai thác, đối với mỏ khoáng sản được phân bố ở khu vực đồng bằng K3= 1,0; khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn K3= 0.95; khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn K3= 0.9.

Hoạt động khai thác đá tại Kon Tum (Ảnh: kontum.gov.vn)

Đối với giá khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (như cát, đá, sỏi…), tạm thời áp dụng giá vật liệu xây dựng thông thường của liên ngành Xây dựng – Tài chính công bố hàng tháng để tính toán.

Ngoài các vật liệu thông thường trên, khi có dự án khai thác khoáng sản khác ngoài vật liệu thông thường, Sở Tài chính tổ chức khảo sát tham mưu UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở tính toán mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.