Sớm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá việc sử dụng năng lượng

ThienNhien.Net – Tại Thông báo 89/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp phát triển mạng lưới các cơ sở hỗ trợ việc thực hiện tiết kiệm năng lượng trên địa bàn, các cơ sở kiểm toán năng lượng, tiến tới thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định.

(Ảnh minh họa: EVN)

Bên cạnh đó, Bộ cần sớm xây dựng tiêu chuẩn để đánh giá việc sử dụng năng lượng tại các cơ quan, địa phương, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; thực hiện cảnh báo khi các ngành, địa phương sử dụng năng lượng không hiệu quả; chủ trì xây dựng lộ trình thay thế đèn sợi đốt; kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60 W…

Ngoài ra, Bộ cần thúc đẩy lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mẫu của các hộ gia đình tại các khu vực (nông thôn, đô thị) làm cơ sở cho công tác vận động, tuyền truyền.