Kiên Giang khôi phục đai rừng ngập mặn tại 4 huyện

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt dự án khôi phục đai rừng ngập mặn giai đoạn 2012 -2016 với tổng mức đầu tư 95,2 tỉ đồng, trong đó Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) tài trợ trên 82%, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao hiệu quả vai trò rừng ngập mặn, góp phần bảo vệ hệ thống đê biển, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, đồng thời giúp ổn định canh tác mô hình rừng – thủy sản tại các địa phương.

Dự án sẽ được thực hiện tại các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất và Kiên Lương với tổng diện tích rừng phòng hộ ven biển lên tới 8.364,5 ha.

Trong thời gian 5 năm, dự án sẽ tiến hành khoán bảo vệ và phát triển 5.000 ha rừng; trồng 800 ha rừng trên bãi bồi và khoảng 4 triệu cây phân tán ven biển.