Hơn 900 triệu đồng hỗ trợ sản xuất rau an toàn

ThienNhien.Net – Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 – 2015 được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2010, và kinh phí dành cho chương trình này trong năm 2012 được phân bổ ở  mức hơn 900 triệu đồng.

Năm 2011, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 8 nghìn ha rau màu các loại, năng suất bình quân 160 tạ/ ha, sản lượng ước đạt gần 130 nghìn tấn.

Năm 2012, tỉnh dự kiến gieo trồng 490 ha rau an toàn, năng suất bình quân ước tính đạt 210 tạ/ha, sản lượng khoảng 10.290 tấn, đáp ứng 10% nhu cầu rau an toàn trên địa bàn. Ngoài ra, địa phương sẽ chú trọng hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý, mở rộng kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hình thành vùng sản xuất tập trung cũng như tiếp tục mở rộng diện tích.

ông dân tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm trồng rau an toàn (Ảnh: portal.daklak.gov.vn)

Tuy đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn còn gặp không ít khó khăn như chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn thấp, mạng lưới tiêu thụ rau an toàn còn mỏng, đầu ra thiếu ổn định, sản xuất rau an toàn cần vốn lớn trong khi khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng của nông dân còn hạn chế.