Chuyển mục đích sử dụng đất rừng để nâng cấp hồ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định giao 21.864,4 m2 đất cho Ban quản lý dự án an toàn hồ đập để thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Làng Hợi tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh.

Trong đó, có 18.849 m2 đất là đất rừng sản xuất do UBND xã Xuân Du quản lý, số diện tích này vừa được thu hồi và chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp trước giao cho Bản Quản lý dự án an toàn hồ đập.

Hơn 3.015 m2 còn lại là đất của hộ gia đình, cá nhân được UBND huyện Như Thanh thu hồi theo thẩm quyền để giao cho Ban quản lý dự án an toàn hồ đập.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Như Thanh tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng theo trình tự, đồng thời chỉ đạo xác định mốc giới, bàn giao đất tại thực địa; kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập theo thẩm quyền.