Đức cam kết hỗ trợ 8 triệu euro bảo tồn đất ngập nước hạ lưu Mê Kông

ThienNhien.Net – Như một kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức Dirk Niebel và Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Kông (MRC) Hans Guttman, ngày 17/2, Cộng hòa Liên bang Đức cam kết hỗ trợ 8 triệu euro (tương đương khoảng 10,5 triệu USD) cho Ủy hội Sông Mê Kông nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước được lựa chọn tại khu vực hạ lưu Mê Kông.

Cuộc hội đàm hôm 17/2 (Ảnh: Mrcmekong.org)

Lâu nay, đất ngập nước vẫn là một phần nội dung quản lý quan trọng của MRC bởi đây là hệ sinh thái có ý nghĩa lớn trong việc duy trì các đặc tính đa dạng sinh học cao của khu vực. Đặc biệt, với các hộ gia đình nghèo, đất ngập nước là nguồn cung cấp thực phẩm, tạo sinh kế hàng ngày cho người dân.

Đặt trong bối cảnh các vùng đất ngập nước tự nhiên ở hạ lưu Mê Kông đang ngày càng bị thu hẹp dưới nhiều sức ép như phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng hoạt động nông nghiệp, gia tăng phá rừng…, vấn đề quản lý, bảo tồn đất ngập nước vùng hạ lưu vực lại càng đặt ra cấp thiết.

Nguồn hỗ trợ của Cộng hòa Liên bang Đức sẽ giúp thúc đẩy và tăng cường hoạt động của MRC ở cả hai cấp độ khu vực và quốc gia, đồng thời củng cố những nỗ lực hợp tác trong khu vực nhằm kịp thời bảo vệ và quản lý bền vững các vùng đất ngập nước hạ lưu sông Mê Kông đến năm 2020.