Điều tra tài nguyên môi trường 10 đảo, cụm đảo

ThienNhien.Net – Dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải” do Tổng cục Biển & Hải đảo Việt Nam thực hiện từ 2011 – 2015 đã lựa chọn được 10 “ứng cử viên” để thực hiện nghiên cứu, điều tra.

Danh sách cụ thể bao gồm: Cô Tô – Vĩnh Thực, Vân Đồn, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, quần đảo Trường Sa, Hòn Khoai, Thổ Chu.

10 đảo, cụm đảo này đều là các khu vực quan trọng trong quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và hải đảo.

Theo PGS.TS. Vũ Thanh Ca – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam), sản phẩm chính của Dự án là hoàn thành hệ thống dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và kinh tế – xã hội tại 10 đảo, cụm đảo quan trọng; xây dựng các báo cáo đánh giá, phân loại các đảo và định hướng khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường các hải đảo quan trọng; xây dựng bộ bản đồ về tiềm năng một số tài nguyên quan trọng; bản đồ hiện trạng môi trường…