“Cánh đồng mẫu lớn” ra Bắc

ThienNhien.Net – Thành công từ việc áp dụng thí điểm tại khu vực ĐBSCL và tỉnh Tây Ninh trong vụ hè thu 2011 đã thúc đẩy mô hình Cánh đồng mẫu lớn “tiến quân” ra Bắc.

(Ảnh minh họa: kinhtenongthon.com.vn)

Theo Bộ NN&PTNT, trong điều kiện ở miền Bắc, “Cánh đồng mẫu lớn” cần hướng tới các tiêu chí chính yếu là có diện tích đủ lớn, được dồn điền đổi thửa, cơ sở hạ tầng phù hợp để áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ; có doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, khuyến nông tham gia cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, đặt hàng và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng khi nông dân có yêu cầu.

Trên “Cánh đồng mẫu lớn”, người dân được tổ chức lại, cùng nhau áp dụng giống mới, quy trình sản xuất mới phù hợp theo hướng thực hành nông nghiệp tốt; cùng nhau quản lý sản xuất, thực hiện các dịch vụ chung thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan nghiên cứu, khuyến nông dưới sự quản lý của chính quyền địa phương.

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch thí điểm “Cánh đồng mẫu lớn” tại địa phương trong năm 2012 và các năm sau, trong đó ưu tiên cây lúa và các cây trồng có thị trường, sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa kết hợp cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và xây dựng các quy trình canh tác phù hợp trên cơ sở thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)…

Ngoài ra, cần ưu tiên ngân sách địa phương nhằm hỗ trợ xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn”, đồng thời xem xét ban hành các chính sách mới để việc triển khai thí điểm đạt kết quả tốt.