Dự án thí điểm giảm nghèo tại Gia Lai nhận thêm vốn

Mục tiêu cao nhất mà dự án hướng tới là cải thiện đời sống kinh tế- xã hội của những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh nội dung Hiệp định tài trợ của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD), bổ sung 45.000 USD vốn đối ứng cho dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa, Gia Lai”.

Thủ tướng cũng đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án trên đến hết ngày 31/12/2012.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa, Gia Lai” gồm 4 hợp phần: an ninh lương thực và sinh kế nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cấp thôn quy mô nhỏ, trao quyền tự chủ cho cộng đồng và nâng cao năng lực quản lý dự án.

Sự khác biệt giữa dự án so với những dự án giảm nghèo trước đây là người dân được tự chọn mua giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại khu vực mình sinh sống, có sự hỗ trợ tích cực về mọi mặt của cán bộ chuyên môn. Nguồn vốn được giải quyết theo hướng xoay vòng, người đi trước sau khi thoát nghèo sẽ trao lại vốn cho người đi sau có điều kiện tiếp cận sản xuất…

Mục tiêu cao nhất mà dự án hướng đến là cải thiện đời sống kinh tế- xã hội của những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nhất của huyện Ia Pa, thực hiện tốt các phương pháp sản xuất, xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế bền vững.