Bắc Ninh chi gần 4.000 tỷ đồng cho kế hoạch bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện 3.863 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ cho 5 nhóm dự án về phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và khắc phục suy thoái ô nhiễm môi trường; đảm bảo dòng chảy và cải thiện môi trường; tăng cường khung chính sách và năng lực quản lý; đào tạo nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Trong số đó, UBND tỉnh xác định một số chương trình và dự án ưu tiên, gồm: chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; thu gom, vận chuyển rác thải nông thôn, y tế; tập trung di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thu dân cư…; dự án xây dựng hệ thống nước thải tập trung làng giấy Phong Khê; dự án xây khu xử lý chất thải rắn của tỉnh tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; dự án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt thành phố; dự án xử lý rác tập trung tại ba huyện Gia Bình, Lương Tài, và Thuận Thành…

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Mục tiêu đến năm 2015, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có môi trường sinh thái hài hòa; 100% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; 90% các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được xử lý hoặc di dời; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 90%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ đất lâm nghiệp được phủ xanh 100%…

Định hướng đên năm 2020, tỉnh cơ bản ngăn chặn mức gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường; phấn đấu 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp chứng nhận đạt chuẩn môi trường; 100% đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; 100% dân số đô thị và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; 95% rác thải sinh hoạt, 100% rác thải y tế được thu gom, xử lý…