Chậm chi trả dịch vụ môi trường vì thiếu kinh phí

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp về tình hình Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và triển khai dịch vụ chi trả môi trường rừng, do thiếu kinh phí nên hầu hết các tỉnh chưa tiến hành kiểm kê rừng, rà soát các chủ rừng để xác định các đối tượng được chi trả, ngoại trừ Lâm Đồng và Sơn La.

Tính đến tháng 12/2011, tổng thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên cả nước (bao gồm Quỹ Trung ương và Quỹ của các tỉnh) là 501 tỷ đồng, trong đó thu ủy thác dịch vụ môi trường rừng là 493 tỷ đồng, còn lại là ngân sách nhà nước hỗ trợ ban đầu, lãi tiền gửi và các khoản thu khác.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Cũng theo Bộ, tính đến nay, tổng số tiền nêu trên đã được chi trả cho các chủ rừng và chuyển tới Ban chi trả cấp xã 221 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch chi trả cho các năm 2009, 2010; chi hỗ trợ các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án 2 tỷ đồng; chi bộ máy quỹ các tỉnh, Trung ương 23 tỷ đồng. Số tiền kết dư là 254 tỷ đồng, trong đó tại Quỹ Trung ương là 214 tỷ đồng.

Đáng chú ý là ngoại trừ Lâm Đồng và Sơn La, quá trình triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng, thành lập Ban chỉ đạo và Quỹ bảo vệ phát triển rừng ở hầu hết các địa phương đều diễn ra chậm do thiếu cán bộ có kinh nghiệm, thiếu kinh phí hỗ trợ ban đầu, đặc biệt là kinh phí điều tra, kiểm kê rừng, rà soát các chủ rừng.

Do đó, Bộ kiến nghị Thủ tướng cho phép Quỹ Trung ương sử dụng số tiền kết dư 214 tỷ đồng cho các tỉnh khó khăn ứng trước để tiến hành kiểm kê rừng, rà soát các chủ rừng, xác định diện tích rừng trong các khu vực liên huyện, xã và hỗ trợ vận hành Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.