Lập Ban công tác đàm phán về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ban công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia; huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

(Ảnh minh họa: Vacne.org.vn)

Ngoài ra, Ban còn chịu trách nhiệm xây dựng đề án hàng năm tham gia Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) và Hội nghị các Bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP) để Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Ban cũng là đơn vị tổ chức thực hiện các cuộc đàm phán liên quan đến biến đổi khí hậu sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời vận động quốc tế hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ban được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 12/1, trong đó người giữ vị trí Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Trưởng ban Ban gồm cán bộ cấp Vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao cùng một số thành viên thuộc Văn phòng Chính phủ và các Bộ.