Gia hạn Chương trình nghiên cứu rừng do Hà Lan viện trợ

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đồng ý gia hạn Chương trình “Lồng ghép nghiên cứu rừng và tăng cường năng lực vào chương trình phát triển của quốc gia và quốc tế” đến hết ngày 31/3/2012 thay vì 31/12/2011 theo đề nghị của Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Tổng cục Lâm nghiệp.

Chương trình do tổ chức Tropenbos International (TBI) Hà Lan viện trợ không hoàn lại 1.000.000 Euro, thực hiện trong thời gian 2008-2011 trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế.

Từ tháng 8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Bộ Nông nghiệp ký kết văn kiện dự án với TBI, đồng thời đảm nhiệm trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án.