Thái Nguyên xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 vừa chính thức được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhằm tập trung giải quyết triệt để các vấn đề môi trường cấp bách trên địa bàn.

Thái Nguyên phấn đấu đến 2015 có khoảng 90% rác thải sinh hoạt của thành phố và 70% rác thải sinh hoạt tại các khu vực nội thị, thị xã, huyện được thu gom, xử lý; 100% các khu, cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ quy định bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm tại các khu tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật…

Đặc biệt, địa phương sẽ tiến hành xử lý 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; di dời các cơ sở gây ô nhiễm trong khu dân cư vào các khu, cụm công nghiệp; khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản, tập trung vào các khu xung quanh bãi thải và moong khai thác lộ thiên…

Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2015 được thông qua trong bối cảnh ô nhiễm môi trường tại Thái Nguyên ngày càng gia tăng và khó kiểm soát, tính chất vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cũng ngày càng phức tạp.

Thống kê sơ bộ cho thấy, mỗi ngày toàn tỉnh thải ra trên 400 tấn chất thải sinh hoạt nhưng việc thu gom, xử lý mới đạt 36%, lượng chất thải y tế cũng chỉ đạt gần 50%; môi trường không khí đang bị ô nhiễm cục bộ, nhất là tại các khu vực các nhà máy xi măng hay xung quanh các khu mỏ khai thác than; môi trường đất tại các khu vực công nghiệp và khai thác khoáng sản cũng có biểu hiện ô nhiễm kim loại nặng…