Ban hành giá tính thuế cho hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net  – Bộ Tài chính vừa có công văn 18080 /BTC-CST hướng dẫn Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, về giá tính thuế TTĐB, đối với hàng hoá sản xuất trong nước thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, giá tính thuế TTĐB được xác định như sau: Giá thuế TTĐB bằng giá bán chưa có thuế GTGT trừ thuế bảo vệ môi trường rồi chia cho 1 + Thuế suất thuế TTĐB.

Trong đó, giá bán chưa có thuế GTGT được xác định theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, giá tính thuế TTĐB là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế TTĐB hiện hành, không bao gồm thuế bảo vệ môi trường.

Về giá tính thuế GTGT, đối với hàng hoá do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, giá tính thuế GTGT là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và thuế bảo vệ môi trường, nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu để bán), giá tính thuế GTGT là giá nhập tại cửa khẩu (được xác định theo quy định của giá tính thuế hàng nhập khẩu) cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng với thuế bảo vệ môi trường.