Tăng cường quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, UBND thành phố vừa có công văn giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố định kỳ hàng năm. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cam kết không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật nguy cấp, quý hiếm; thông báo hành vi vi phạm tới các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.