Bắc Ninh tăng cường nâng cấp các tuyến đê

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định chi hơn 114,6 tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đê Ba Xã, Hoài Thượng thuộc hai huyện Quế Võ, Thuận Thành.

Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án trong vòng 8 năm, từ 2012 – 2020. Cả hai dự án đều chú trọng nâng cấp, cải tạo mặt đê, cống dưới đê, dốc lên đê và xây mới các điếm canh đê.

Liên quan tới công tác gia cố đê, UBND tỉnh cũng giao Chi cục đê điều xây dựng công trình xử lý khẩn cấp kè Lam Cầu – Đê Bối thuộc xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, trong đó toàn bộ hơn 3.910m2 diện tích đất dùng để xây dựng được lấy từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và đất ở nông thôn trên địa bàn.