Tập huấn về chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây dựng các đề án, dự án triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho các học viên ở 15 tỉnh miền núi phía bắc về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Sơn La, . Đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ tham gia quản lý Nhà nước về lâm nghiệp nắm bắt nội dung cũng như các hoạt động tổ chức triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các hoạt động khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách này tại các địa phương.

Với tầm quan trọng của các hệ thống sinh thái rừng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, áp dụng thí điểm tại 2 tỉnh Sơn La và Lâm Đồng. Theo đó 2 tỉnh này đã ký kết với các chủ rừng, các làng bản và hộ nông dân có rừng, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ hệ sinh thái bền vững. Việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ mang lợi ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; làm tăng sự điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống; góp phần giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững, đồng thời bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thuỷ sản.

Nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (được Chính phủ quy định) thông qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là tiền của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng uỷ thác cho Quỹ để trả cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng không thay thế thuế tài nguyên hoặc các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật.

Trong chương trình lớp tập huấn, ban tổ chức đã dành thời gian cho các học viên tham quan các mô hình thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.