Cần thúc đẩy nhận thức về vai trò nguồn nước Mê Kông

ThienNhien.Net – Tại buổi tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam (VNMC) vừa được tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã phát biểu: Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền để xã hội hiểu và nhận thức được vai trò nguồn nước Mê Kông đối với các nước trong lưu vực.

Ảnh minh họa (Ảnh: thiennhien.net)

Theo ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực VNMC, năm 2012, VNMC tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mê Kông quốc tế khóa 2011/2012. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh thực hiện giai đoạn tiếp theo các chương trình Quy hoạch phát triển lưu vực, quản lý và giảm nhẹ lũ, môi trường, quản lý thông tin kiến thức và thủy sản… Thực hiện các nghiên cứu chiến lược do Thủ tướng Chính phủ giao, VNMC tiếp tục công tác giám sát nguồn nước ở biên giới, tập trung thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các tác động của dự án chuyển nước của Thái Lan và tổ hợp các thủy điện trên dòng chính và dòng nhánh sông Mê Kông…

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng VNMC cần tăng cường các hoạt động đối nội qua việc thông tin báo cáo cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Mê Kông; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong Bộ TN&MT và các Bộ, ngành ngoài để nhận được sự chia sẻ, hợp tác và ủng hộ đối với các hoạt động của Mê Kông.

VNMC cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin của Mê Kông và các dự án của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế. Đặc biệt, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền để xã hội hiểu và nhận thức được vai trò nguồn nước Mê Kông đối với các nước trong lưu vực.

“Hàng năm Mê Kông phải tổ chức được diễn đàn chung với tên gọi “Những người bạn Mê Kông” tập hợp những người ủng hộ cho các hoạt động của Mê Kông để tiếng nói của Mê Kông ngày càng mạnh mẽ góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh.