Quảng Nam: Sẽ tịch thu rừng trồng trái phép và vô chủ

ThienNhien.Net – Ngày 20-8, UBND tỉnh Quảng Nam chi biết, để ngăn chặn và xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép đang diễn biến xấu đã yêu cầu các đơn vị liên quan, thông báo công khai địa điểm, loài cây trồng tại các khu rừng trồng trái phép nếu vô chủ sẽ tổ chức tịch thu.

Rừng trồng ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam
Rừng trồng ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Cụ thể, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông tin tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, nếu không có tổ chức, cá nhân đến nhận thì chủ rừng hoặc chính quyền địa phương xây dựng phương án tịch thu tài sản và quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Địa phương, đơn vị nào không hoặc chậm phát hiện tình trạng chiếm đất trồng rừng, xây công trình cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm.