Huế tiếp nhận hơn 300 nghìn Euro để rà phá bom mìn

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xoá đói giảm nghèo tại hai phường Hương Văn và Hương Vân, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua tổ chức SODI.

Ảnh minh họa (Ảnh: Lao động)

Với mục tiêu tập trung giải quyết 150 ha diện tích nhiễm bom mìn tại 02 phường Hương Văn và Hương Vân, Thị xã Hương Trà phục vụ cho việc tái định cư của người dân địa phương và các họat động nông nghiệp, dự án sẽ tập trung vào việc thu gom và xử lý lưu động các loại vật liệu chưa nổ còn sót lại trong cộng đồng dân cư, các khu vực có nhu cầu tái định cư cũng như triển khai các công trình (với diện tích dưới 5 ha) phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; thiết lập mạng lưới cộng đồng gồm 10 cán bộ xã đội phối hợp với dự án trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, Dự án sẽ phối hợp với các địa phương, đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, trường học tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng của bom đạn còn sót lại sau chiến tranh nhưng chưa có điều kiện xử lý nhằm giúp địa phương giảm thiểu rủi ro do bom mìn gây ra.

Dự án sẽ diễn ra trong 01 năm với tổng giá trị dự án và nguồn vốn là 342.363,58 Euro do Bộ Ngoại giao Đức cam kết tài trợ thông qua tổ chức Phi chính phủ SODI.