Thanh Hóa lập Quỹ Bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Theo quyết định vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh chính thức được thành lập từ 7/12 nhằm huy động tối đa các nguồn lực để tạo vốn đầu tư bảo vệ môi trường; đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, hoạt động khắc phục ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Ngoài ra, Quỹ còn thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai các hoạt động, dự án bảo vệ môi trường và có quyền rút vốn, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết.

Ngoài tổng vốn điều lệ 20 tỷ đồng trích từ ngân sách tỉnh, Quỹ còn được tiếp nhận các nguồn vốn hoạt động bổ sung hàng năm như phí bảo vệ môi trường; các khoản tiền bồi thường thiệt hại về môi trường; tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các khoản hỗ trợ, đóng góp dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường.